• Вече 25 години ние успешно отговаряме на високите изисквания за качество и срок за доставка на нашите клиенти,
    чрез достигане до най-оптималното решение. За постигането на тези цели, следваме политика основаваща се на
    качество, точност, лоялност и професионализъм.

    инж. МАРИН САВОВ

    Управител - ПРЕЦИЗ-СК