Проектиране и изработване на инструментална екипировка

Проектирането на инструментална екипировка се извършва от висококвалифицирани конструктори и компютърни специалисти, с помощта на съвременна техника и необходимия за целта софтуер.

Процесът на проектирането и производството на инструментална екипировка и нестандартно оборудване се извършва изцяло във фирмата, което ни дава възможност за пълен и цялостен контрол и е гаранция за високо качество и прецизност.