Механична обработка на детайли

Нашата фирма разполага с отдел, специализиран изцяло в механичната обработка на сложни детайли, които изискват CPU машини с големи възможности.

Тук осъществяваме механична обработка на детайли с изключително висока прецизност това става посредством програмни машини с различни възможности: стругове, обработващи центри, универсални машини, щос, борверзи и др.